Vázaný SU - UniCredit Leasing (následné vzdělávání 2024)

E-learningový kurz následného vzdělávání pro spolupracovníky UniCredit Leasing jehož absolvováním je splněna každoroční zákonná povinnost prohlubování odborné způsobilosti pro oblast distribuce vázaných spotřebitelských úvěrů.
E-learning

Cíl kurzu

 • Zopakovat si problematiku vázaného spotřebitelského úvěru.
 • Seznámit se s novinkami na trhu.
 • Současně splnit povinné následné vzdělávání v rámci udržování odborné způsobilosti.

Proč si kurz objednat

Každý obchodník či poradce musí po složení odborné certifikační zkoušky i nadále udržovat svou odbornou způsobilost prostřednictvím následného vzdělávání.

Tento kurz nabízí aktuální přehled o úvěrovém trhu, poutavou formou vás provede novinkami a připomene předpisy a regulační opatření, které musíte jako distributor úvěru znát. Kurz je opatřen řadou příkladů a ukázek z praxe

Kurz je zakončen krátkým testem s možností opakování. Test má 10 otázek, po jeho úspěšném složení získáte automaticky vygenerované Osvědčení o absolvování kurzu následného vzdělávání.

Obsah kurzu

 1. Trh spotřebitelského úvěru
 2. Dodržování pravidel v úvěrovém obchodu
 3. Platby spojené se spotřebitelským úvěrem
 4. Zásady posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 5. Fungování trhu vázaného spotřebitelského úvěru 
 6. Regulace
 7. Zprostředkování
 8. Povinná dokumentace
Zbyněk Prim, EFP
Zbyněk Prim, EFP

Zbyněk má více jak dvacetiletou praxi ve finanční a současně vzdělávací sféře. Je zakladatelem společnosti PrimaEdu, která se věnuje vzdělávání poradců a manžarů v oblasti finančního plánování. Mezi jeho současné klienty jsou zařazené poradenské společnosti, Brooker pool společnosti, stavební spořitelny nebo jednotlivci z oboru finančního poradenství. Je autorem nebo spoluautorem mnoha odborných článků (Investujeme.cz, Hypoindex.cz, komentáře pro Idnes,cz nebo investicniweb.cz). V neposlední řadě je držitelem prestižního oborového titulu EFP pod záštitou mezinárodní oborové organizace EFPA ČR. 

Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
23 studujících
3:00 hodin studia
E-learning
Úvěry
Následné vzdělávání