Vázaný spotřebitelský úvěr - Následné vzdělávání 2024

E-learningový kurz následného vzdělávání, jehož absolvováním je splněna každoroční zákonná povinnost prohlubování odborné způsobilosti pro oblast distribuce vázaných spotřebitelských úvěrů.
novinka
E-learning

Cíl kurzu 

 • Zopakovat si problematiku vázaného spotřebitelského úvěru.
 • Seznámit se s novinkami na trhu.
 • Současně splnit povinné následné vzdělávání v rámci udržování odborné způsobilosti.
 
 

Proč kurz mít

Každý obchodník či poradce musí po složení odborné certifikační zkoušky i nadále udržovat svou odbornou způsobilost prostřednictvím následného vzdělávání.

Tento kurz nabízí aktuální přehled o úvěrovém trhu, poutavou formou vás provede novinkami a připomene předpisy a regulační opatření, které musíte jako distributor úvěru znát. Kurz je opatřen řadou příkladů a ukázek z praxe

Kurz je zakončen krátkým testem s možností opakování. Test má 10 otázek, po jeho úspěšném složení získáte automaticky vygenerované Osvědčení o absolvování kurzu následného vzdělávání.

Obsah kurzu 

 1. Trh spotřebitelského úvěru
 2. Dodržování pravidel v úvěrovém obchodu
 3. Platby spojené se spotřebitelským úvěrem
 4. Zásady posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 5. Fungování trhu vázaného spotřebitelského úvěru 
 6. Regulace
 7. Zprostředkování
 8. Povinná dokumentace

Výhodnější cena kurzu 

 • VÝHODNĚJŠÍ CENU je možné získat při hromadných objednávkách min. 10 osob - zde je pak cena 225 Kč/os. bez DPH (tedy minimální fakturace 2250 Kč bez DPH). Ještě výhodnější cenu získáte při objednávce 100 a více osob.
 • Část zaplacených přístupů při hromadné objednávce mohou být fiktivní přístupy, které využijete později, nebo pro své obchodní partnery

 • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti a nevidíte u ceny kurzu přeškrtnou původní vyšší cenu? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (lukas.beranek@efpa.cz / 725 966 655)

 
Zbyněk Prim, EFP
Zbyněk Prim, EFP

Zbyněk má více jak dvacetiletou praxi ve finanční a současně vzdělávací sféře. Je zakladatelem společnosti PrimaEdu, která se věnuje vzdělávání poradců a manžarů v oblasti finančního plánování. Mezi jeho současné klienty jsou zařazené poradenské společnosti, Brooker pool společnosti, stavební spořitelny nebo jednotlivci z oboru finančního poradenství. Je autorem nebo spoluautorem mnoha odborných článků (Investujeme.cz, Hypoindex.cz, komentáře pro Idnes,cz nebo investicniweb.cz). V neposlední řadě je držitelem prestižního oborového titulu EFP pod záštitou mezinárodní oborové organizace EFPA ČR. 

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
95 studujících
3:00 hodin studia
3:00 hodiny ÚVĚRY
E-learning
Úvěry
Následné vzdělávání