SJM, rozvody a majetkové poměry: komplexní pohled na rodinné a majetkové právo

Kurz poskytne účastníkům široký přehled a hlubší porozumění problematice rodinného práva. V rámci kurzu budou řešeny práva a povinnosti manželů, jejich majetkový režim a úprava poměrů k nezletilým dětem. Účastníci se seznámí s právními aspekty manželství, kurz je rovněž zaměřen na otázky vypořádání společného jmění manželů pro případ rozvodu.
novinka
Webinář

Cíl kurzu

Získání aktuálních a praktických znalostí o právních aspektech spojených se sňatky, rozvody a majetkovými poměry v rámci rodinného práva. 

Obsah kurzu

Právní aspekty manželství, ochrana majetku jednotlivých partnerů v rámci manželství, SJM, průběh rozvodového řízení, práva a povinnosti manželů během rozvodu, strategie pro spravedlivé rozdělení majetku, právní postavení nesezdaných párů a jejich majetkové vztahy,otázky týkající se společných dětí.

Autorka

Kurzem vás provede Helena Morozová ze společnosti GPP & CO.

GPP & CO
GPP & CO

GPP & CO je skupina odborníků s dlouholetou praxí v oblasti právních služeb, compliance, auditu a řízení právních rizik ve finančních institucích. Jejich právníci v minulosti působili nejen v předních advokátních kancelářích, finančních institucích a fintechových společnostech, ale taktéž v České národní bance, Ministerstvu financí a Evropské centrální bance.

Znají tedy nejen prostředí finančního trhu, ale i legislativní praxi a praxi orgánů dohledu. Mají zkušenosti s řízením velkých a na českém trhu ojedinělých projektů pro finanční instituce. Efektivně propojují regulatorní požadavky a business jejich klientů. Vždy hledají efektivní a praktické řešení.

Cena
1 000,00 Kč
s DPH 1 210 Kč
Žádný dostupný termín
1:30 hodin studia
1 kredit EFA
Webinář
EFP/EFA/PFP
Následné vzdělávání