STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Jan Složil

Jan Složil

O autorovi

Stavím digitální online kurzy, které mohou nahradit nebo doplnit vaše aktuální školení vedená instruktorem. Pomohu vám začít používat digitální učení ve vaší společnosti a budovat strategii digitálního učení. A mohu vás naučit používat Articulate Storyline k vytváření vlastních online učení.

Autorovy kurzy