Kurz AML – Anti Money Laundering – Obecná část 2024

E-learningový kurz vycházející ze Zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, je jednou povinností finančních poradců. Kurz vychází z legislativně stanovené povinnosti. Povinnost absolvovat tento kurz je každých 12 měsíců.
E-learning

Vhodné pro

 • Všechny společnosti dotčené AML zákonem - od 1. 1. 2017 nově také investiční zprostředkovatele.
 • Již v současné době mají některé společnosti zkušenosti s kontrolou oblasti AML/CFT ze strany ČNB. Novela rozšiřuje pravomoci ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem.
 • V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může Finanční analytický úřad dát podnět k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti.

Proč řešit problematiku AML?

 • Od 1. 1. 2017 účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)
 • Rozšíření pravomocí ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem
 • V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může dojít k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti

Tato novela:

 1. rozšiřuje okruh povinných osob, nově jsou povinnými osobami investiční zprostředkovatelé,
 2. má za důsledek, že povinné osoby musí upravit systém vnitřních zásad (SZV), aby byl v souladu s požadavky novely AML zákona,
 3. požaduje, aby v AML zákoně vybrané povinné osoby dodaly SVZ ke kontrole ČNB,
 4. pověřuje ČNB výkonem dozoru nad plněním povinností stanovených AML zákonem.

Patříte mezi povinné osoby? Ověřte si to přímo v zákoně ZDE.

Jak zahájit spolupráci?

Pokud potřebujete řešit plnění zákonných povinností, vyplývajících z AML zákona, můžete u nás objednat obecný kurz (prakticky obratem, bez jakýchkoliv úprav a prodlev). Obsah obecné části naleznete níže. Kontaktujte nás.

Pokud jste větší společnost a chcete do kurzu zakomponovat interní dokumentaci, kontaktujte nás! Zcela určitě Vám navrhneme výhodnější korporátní cenu.

Jak probíhá spolupráce?

 1. Získání ukázkových přístupů do kurzu 
 2. Podpis smlouvy + předání interní dokumentace k AML a její zapracování do kurzu
 3. Otevření kurzu pracovníkům a každoroční studim kurzu a složení testu

Dodávané služby

 1. E-learnignový kurz AML sestávající z obecné části doplněné o kapitoly zpracované na základě vaší interní dokumentace - získáte tak kurz ušitý na míru vaší společnosti!
 2. E-learningový test k AML pro každoroční testování a plnění zákonných povinností.
 3. Komplexní manažerský online nástroj pro řízení plnění povinností, komplexní reporting, přidávání nových pracovníků, přípravu sestav, apod.

Témata v obecné části kurzu

 1. Základní zkratky a pojmy
 2. Jak poznat podezřelý obchod
 3. Identifikace klienta
 4. Kontrola klienta
 5. Kontrola dodržování povinností stanovených AML zákonem
 6. Metody a postupy pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených AML zákonem
 7. Neuskutečnění obchodu
 8. Postup pro zpřístupnění uchovávaných údajů příslušným orgánům
 9. Pravidla pro zpracování podezřelého obchodu
 10. Ustanovení o vypracování hodnotících zpráv BT
 11. Změny a aktualizace SVZ
 12. Zdroje a doplňující materiály

Cena kurzu

 • Cena kurzu je závislá na tom, zda budeme do kurzu zapracovávat vaši interní dokumentaci, dále na počtu osob, které kurz budou využívat a délce smlouvy pro využívání AML kurzu.

 • Podle těchto faktorů se cena kurzu pohybuje od 349 Kč bez DPH do 129 Kč bez DPH.

 • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (Zbyněk Prim, zbynek.prim@efpa.cz).
Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Cena
199,00 Kč
s DPH 241 Kč
Objednat
786 studujících
2:00 hodin studia
E-learning
Legislativa a daně
Ostatní