STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Lukáš Foral

Lukáš Foral

O autorovi

Lukáš zastupoval ve střední Evropě fond developerské skupiny Nakheel ze Spojených arabských emirátů. Následně v roce 2013 s významnými investičními partnery z oboru IT spoluzaložil Opifer, první venture kapitálovou investiční skupinu v centrální EU, zaměřenou na seedové technologické startupy. Ze skupiny v roce 2018 exitoval do pozice pasivního akcionáře, aby se mohl plně věnovat fondu QUANT a dalšímu rozvoji FKI fondů na tuzemském trhu.  

Autorovy kurzy