TZ: Global Money Week 2023

13.2.2023
titulní obrázek

Týden finančního vzdělávání Global Money Week proběhne 20. až 26. března


Praha, 13. února 2023 – I letos se Česko společně s více než sto dalšími zeměmi světa už posedmé zapojí do mezinárodní iniciativy Global Money Week (GMW). Cílem této tradiční celosvětové kampaně Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi.


Akci svou záštitou tradičně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká národní banka, národním koordinátorem akce je Ministerstvo financí a hlavními organizátory společnosti EFPA ČRyourchance o.p.s. Do organizace letošního ročníku se zapojila také Nadace České spořitelny.


Smyslem celosvětové iniciativy GMW je zvýšit povědomí o finančním vzdělávání a zdravých finančních návycích. „Kromě interaktivních přednášek, školení, webinářů a setkání s podnikateli a odborníky z praxe, které budou probíhat na školách a v dětských domovech. Letos se vrátíme k živé akci s herci a youtubery, těšit se na všechny můžeme 11. března v Centru Černý Most“, upřesňuje Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s.


Letošní ročník je zaměřen na kompetence pro finanční zdraví,“ doplňuje prezidentka a  spoluzakladatelka EFPA ČR Marta Gellová a dodává, že „pro všechny, kdo se do GMW zapojí, budou k dispozici metodické materiály pro projektové dny na různá finanční témata, jako jsou rodinné finance, finanční cíle či základy investování, a tradičně budou do programu zařazeny také oblíbené soutěže finanční gramotnosti a simulační hry“.


„Stejně jako v životosprávě a péči o zdraví platí, že prevence je levnější a účinnější, než  léčba následků nemoci. V oblasti financí jsou nástrojem prevence finanční kompetence, které nám pomáhají efektivně spravovat finance naší domácnosti, vybrat si správné finanční produkty nebo uplatňovat naše spotřebitelská práva. A právě na rozvíjení finančních kompetencí je zaměřen v pořadí už sedmý ročník Global Money Week,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.


Proběhlé aktivity zhodnotí závěrečná odborná konference s názvem Kompetence pro finanční zdraví, která proběhne dne 31. 3. 2023 v Kongresovém centru České národní banky.


Neváhejte a zapojte se! Na stránkách hlavních organizátorů yourchance a EFPA ČR můžete registrovat svou školu nebo rozšířit řady pořadatelů pro setkání s odborníky z praxe.


O Global Money Week (více zde)

GMW probíhá ve 176 zemích světa v týdnu od 20. 3. do 26. 3. 2023. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí, organizátory této prestižní iniciativy jsou pak yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti a mládež podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Organizátorem GMW je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.

O yourchance o.p.s. – sledujte nás na sociálních sítích: Facebook yourchance, Facebook FGD, LinkedIn, Twitter

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti Finanční gramotnost do škol a Začni správně.

O EFPA Česká republika  - sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn, Twitter

Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize. EFPA je spoluorganizátorem a odborným garantem Soutěže finanční gramotnost. Více o aktivitách EFPA ČR na webu www.efpa.cz.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality