TZ: Global Money Week - přihlašování zahájeno

8.12.2022
titulní obrázek


Česko se i v příštím roce zapojí do mezinárodního projektu podpory finanční gramotnosti Global Money Week.

Praha 8.12.2022

Ve dnech 20. až 26. března 2023 se Česko už posedmé zapojí do mezinárodní iniciativy Global Money Week (GMW). Cílem této již tradiční celosvětové kampaně Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Národním koordinátorem této akce je Ministerstvo financí, hlavními organizátory jsou EFPA ČR a yourchance o.p.s. Do organizace kampaně se tentokrát zapojila také Nadace České spořitelny. Akci tradičně svou záštitou podporují MŠMT a ČNB. Národním tématem budou kompetence pro finanční zdraví.

Po celém Česku budou ve zmiňovaném březnovém týdnu probíhat na školách, v dětských domovech a na místech běžně dostupných veřejnosti interaktivní přednášky, workshopy, webináře, setkání s podnikateli a odborníky z praxe zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže.


Smyslem celosvětové iniciativy je oslovit co největší počet dětí, mládeže a mladých dospělých, zvyšovat jejich povědomí o důležitosti finančního vzdělávání a zdravých finančních návyků, které jsou nezbytné pro správná finanční rozhodnutí v každodenním životě. Dalšími cílovými skupinami projektu GMW jsou rodiče žáků a studentů, pedagogové a skupiny sociálně ohrožené či vyloučené dospělé populace.

 „Ministerstvo financí ve svých průzkumech pravidelně zjišťuje, jak se u nás vyvíjí úroveň finanční gramotnosti dospělé populace. Opakovaně se ukazuje prostý fakt, že bez patřičné průpravy v dětství, na školách a v rodinách je zvyšování finanční gramotnosti velice obtížné. Proto potřebujeme akce jako je Global Money Week, které finanční vzdělávání dětí praktickou formou vzájemně podporují,“ uvádí ministr financí Zbyněk Stanjura.

Na programu GMW budou i letos oblíbené soutěže finanční gramotnosti, hry, po letech také setkání s youtubery a projektové dny. Plánována je i závěrečná odborná konference, která by měla proběhnout 31.3.2023 v České národní bance.

 „Těší nás zájem stále většího počtu regionálních pořadatelů z řad škol, komunitních center i zájem jednotlivců se do GMW zapojit. Je velmi důležité, aby se rodiče s dětmi o penězích bavili a rozvíjeli tak u nich potřebné dovednosti umožňující zdravé finanční rozhodování,“ říká k nacházejícímu ročníku Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s.


Prezidentka a spoluzakladatelka EFPA ČR Marta Gellová dodává: „Chceme se tentokrát zaměřit na kompetence pro finanční zdraví, jež jsou kombinací nejen finančních znalostí, ale také praktických dovedností a hodnotových postojů. Finančně zdravý člověk přemýšlí o své budoucnosti a činí odpovědná finanční rozhodnutí, která mu umožní realizovat jeho sny a bez velkých problémů čelit nenadálým výdajům.“

Všichni zájemci, kteří mají zájem zapojit se do nadcházejícího GMW, se mohou registrovat na webových stránkách hlavních organizátorů (yourchance a EFPA ČR).


O Global Money Week (více zde)

GMW probíhá ve 176 zemích světa v týdnu od 20. 3. do 26. 3. 2023. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí, organizátory této prestižní iniciativy jsou pak yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti a mládež podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Organizátorem GMW je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.

 O yourchance o.p.s. – sledujte nás na sociálních sítích: Facebook yourchance, Facebook FGD, LinkedIn, Twitter

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti Finanční gramotnost do škol a Začni správně.

O EFPA Česká republika  - sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn, Twitter

Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize. EFPA je spoluorganizátorem a odborným garantem Soutěže finanční gramotnost. Více o aktivitách EFPA ČR na webu www.efpa.cz.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality