TZ: 6. ročník Global Money Week v České republice je za námi!

19.4.2022
titulní obrázek

Šestý ročník Global Money Week v České republice je za námi

  1. dubna 2022 – Česká republika se také letos zapojila společně se 176 zeměmi do celosvětové kampaně Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Global Money Week (GMW). Týden finančního vzdělávání se mohl konečně uskutečnil také prezenčně a akce ve školách a dětských domovech se tak mohly konat více interaktivně. Do letošního ročníku, který měl podtitul „Mysli na svou budoucnost, nakládej s penězi chytře!“ se zapojilo přes 31 338 účastníků. Národním koordinátorem této iniciativy je Ministerstvo financí, hlavními organizátory jsou EFPA ČR a yourchance o.p.s.

Cílem a smyslem již tradiční celosvětové iniciativy Global Money Week (GMW) je bojovat proti chudobě, zvyšovat povědomí o důležitosti finančního vzdělávání a zajistit, aby mladí lidé byli již od raného věku finančně a digitálně gramotní a získávali postupně znalosti, dovednosti, postoje a chování nezbytné k uskutečnění správných finančních rozhodnutí a dosažení vlastní prosperity. Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, pedagogů a odborné veřejnosti také široká veřejnost, skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny.

Součástí GMW byly i letos oblíbené online soutěže a hry, jako je turnaj „FinGRplay“, online „Rozpočti si to! a „Soutěž Finanční gramotnost“, v rámci které bude předána zvláštní cena ministra financí. Na základních, středních školách a v dětských domovech po ČR probíhaly přednášky, online dikuze, projektové dny a workshopy. Proběhl také Veletrh studentských firem organizovaný společností Junior Achievement. Jen do Soutěže Finanční gramotnost se zapojilo 21 000 hráčů, u online hry Rozpočti si to! o domácím hospodaření to bylo 1 708 účastníků. Podstatou hry FinGRplay je zase umožnit každému se zábavně finančně vzdělat, a tím zvyšovat finanční stabilitu a sílu českých rodin. Do hry letos se zapojilo 6 000 hráčů. V krajských kolech letošní Soutěže finanční gramotnost žáci v rámci jednotlivých věkových kategorií soutěžili ve zpracování případových studií na téma „Organizace školní olympiády“, „Organizace zahraničního poznávacího výletu“ a „Založení společnosti s.r.o.“.

Mezi školami vyhledávaná setkání patřily webináře a osobní setkání s podnikateli a odborníky z praxe. Jejich smyslem bylo sdílení zajímavých životních a podnikatelských zkušeností, příběhů, úskalí, přístupů, milníků i principů, kterých je žádoucí se v businessu držet. Pro mladé účastníky byly webináře zajímavou inspirací, motivací a možností získat nový pohled na podnikání a podnikavost v této době.

Témata, která letos mezi účastníky GMW nejvíce rezonovala, byla zejména finanční zodpovědnost, hospodaření a nakládání s penězi, exekuce, možnosti investování, kryptoměny, význam pojištění, fungování daní , význam a funkce peněz, jak zaujmout správný postoj k penězům již u malých dětí či finanční nástrahy dnešní doby.

GMW vyvrcholila odbornou konferencí Jak přispět ke zdravé finanční budoucnosti, která se uskutečnila 7. dubna v Kongresovém sále České národní banky a účastnilo se jí přes 70 hostů. Akce proběhla pod záštitou Ministerstva financí, České národní banky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Konferencí provázely Jana Merunková z yourchance a Marta Gellová z EFPA ČR. Dámy prezentovaly předběžné výsledky, výstupy k formám a počtům zapojených subjektů a dětí do týdne finančního vzdělávání.

Konference se krátce zúčastnil viceguvernér a člen bankovní rady ČNB Tomáš Nidetzký, podle kterého je GMW nejvýznamnější akcí finančního vzdělávání v ČR. Za Ministerstvo financí vystoupil náměstek Jiří Georgiev, který ve svém příspěvku zdůraznil potřebu rozvíjet v rámci finančního vzdělávání digitální kompetence a nepodceňovat důležitost základních matematických dovedností. Upozornil také na připravované celostátní měření finanční gramotnosti dětí.  . Za MŠMT se konference zúčastnil Petr Husník. Následovaly příspěvky České mincovny, ČSOB, České spořitelny, Raiffeisenbank a CRIF-Czech Credit Bureau.

V průběhu tří panelů konference diskutovali a sdíleli své zkušenosti experti na daná témata a v panelu Co už víme o penězích také žáci Základní školy UNESCO. Další panel se věnoval výzvě dnešní doby Růstu inflace a zdražování. Poslední panel Podnikavost a podnikání prezentoval také ukázky práce dětí z případových studií na téma podnikání.


Děkujeme všem partnerům a účastníkům za dlouhodobou podporu a spolupráci.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality