TZ: Česko se i tento rok zapojí do světového týdne vzdělávání Global money week

17.2.2022
titulní obrázek

Ve dnech 21. až 27. března se Česko společně se 176 státy světa už pošesté zapojí do mezinárodního iniciativy Global Money Week (GMW). Cílem této již tradiční celosvětové kampaně Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Letošní ročník nese podtitul „Mysli na svou budoucnost, nakládej s penězi chytře!“ Národním koordinátorem této akce je Ministerstvo financí, hlavními organizátory jsou EFPA ČR a yourchance o.p.s.

Smyslem iniciativy Global Money Week je zvyšování povědomí o důležitosti finančního vzdělávání mladé generace. Cílem je zajistit, aby mladí lidé byli již od raného věku finančně a digitálně gramotní a získávali postupně znalosti, dovednosti, postoje a chování nezbytné k uskutečnění správných finančních rozhodnutí a dosažení vlastního finančního blahobytu.

Podle aktuálního vývoje situace a opatření v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 proběhnou aktivity a akce letošního týdne finančního vzdělávání v prezenční nebo online formě. Podtitul letošního ročníku „Mysli na svou budoucnost, nakládej s penězi chytře!“ se bude prolínat celým programem. Vyjadřuje, jak je důležité přemýšlet o vlastní budoucnosti a potřebě činit zdravá finanční rozhodnutí.

Do GMW se po celém Česku zapojí zejména základní a střední školy nebo dětské domovy. Partnery jim budou odborníci na finanční vzdělávání a experti na finance ze soukromého i veřejného sektoru. Cílovými skupinami však jsou nejen žáci a studenti, ale také jejich učitelé, rodiče a široká veřejnost. Podle situace proběhnou na školách a v dětských domovech offline nebo online přednášky, workshopy a webináře s podnikateli, které loni oslovily stovky účastníků. Cílem webinářů je inspirovat a sdílet podnikatelské příběhy o tom, jak se dnes úspěšní podnikatelé ke svému byznysu dostali a jakými radostmi i útrapami si při podnikání prošli.

Součástí programu budou i letos tradiční online soutěže a hry, jako je turnaj „FinGRplay“, online soutěž „Rozpočti si to“, nebo „Soutěž Finanční gramotnost, v rámci které bude předána zvláštní cena ministra financí. Připravujeme také anketu Vox populi, kdy budou sami studenti realizovat anketu o problematice finanční gramotnosti mezi širokou veřejností.

„Jsem ráda, že můžeme opět přispět k prohlubování finanční gramotnosti mezi mladou generací. Naše aktivity v rámci Global Money Week, ale i Soutěž finanční gramotnost, kterou již několik let organizujeme, zaměřujeme letos na řešení případových studií. Chceme tak dětem a mladým lidem simulovat modelové příklady, které jim v životě mohou pomoci udělat správná finanční rozhodnutí,“ říká Mgr. Marta Gellová, spoluzakladatelka a prezidentka EFPA ČR.

 „Yourchance již více jak deset let systematicky podporuje finanční vzdělávání učitelů, dětí, mládeže i rodičů. Global Money Week je naší další iniciativou, na jejíž organizaci a průběhu se s kolegy podílíme. Všechny letošní akce povedou odborníci, lektoři a experti na rozvoj finanční gramotnosti v tuzemsku,“ uvádí Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s. a dodává: „Přijďte se dozvědět víc o oblasti hospodaření, jak si zlepšit své finanční návyky a rozhodování, jak být podnikaví v dnešní době a jak se stát zodpovědným správcem vlastních peněz.“

Mysli na svou budoucnost a nakládej s penězi chytře. Jsem moc rád, že můj první Global Money Week v čele ministerstva financí se ponese v duchu tohoto pro mě velmi symbolického hesla. Tak jako já vstoupil do úřadu s odhodláním lépe hospodařit se státními penězi, děti a mládež se musí naučit moudře nakládat se svými penězi. V Česku máme více než 700 tisíc lidí v exekuci, 80 % lidí nerozumí ukazateli RPSN a nedokáže tak kriticky zhodnotit půjčku, kterou si bere. Proto je finanční vzdělávání už od školního věku důležité a proto vždy plně podpořím projekty, jako je Global Money Week,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

Global Money Week vrcholí 7. dubna odbornou konferencí v České národní bance. Těšit se můžete na zajímavé hosty a inspirativní akce pod záštitou Ministerstva financí, České národní banky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Všichni zájemci se mohou do aktivit GMW zapojit a registrovat se  ZDE

Sdílejte

zpět na všechny aktuality