Od 1. 11. 2021 dochází ke ZMĚNĚ PRACOVNÍ DOBY helpdesku, abychom byli k dispozici včas všem účastníkům zkoušek: telefonický helpdesk a chat 8:00-14:00 hodin, e-mailová komunikace 8:00-16:30 hodin. STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Registrace

Než provedete individuální registraci, informujte se u vaší společnosti, zda s námi již nemá uzavřenou smlouvu o spolupráci a není nutné se registrovat speciálním odkazem, abyste získali přístup k výhodnějším cenám našich produktů. Objednávky, dokončené za vyšší ceny, z důvodu špatné registrace, je možné následně kompenzovat pouze slevou na další objednávky.