Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2017-03419
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20172940
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2018/EFA™ - 564
Adresa
Zlín

Kontaktujte mě