STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
ZSÚ ČP - Základní kurz k zákonu o spotřebitelském úvěru
ZSU-CP-VZ-01063
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20170850
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2017-04668
PFP-ELE TE - Komplet (PFP-ELE-20190005)
PFP-ELE-20190005
NV INV-I - Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - Následné vzdělávání 2020
NV-INV-IZZ-01417
NV-SUV-K - Spotřebitelské úvěry kombinovaný kurz - Následné vzdělávání 2020
NV-SUV-K-01624
NV-ZSU-KOMPLET - Následné vzdělávání ZSÚ - komplet
NV-ZSU-KOMPLET/2020- 285
NV-ZPKT-KOMPLET - Následné vzdělávání ZPKT - komplet
NV-ZPKT-KOMPLET/2020- 565
NV INV-I - Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - NV 2021
NV-INV-IZZ-03603
PFP - Poradce finančního plánování
PFP 20190011
NV-SUV-K - Spotřebitelské úvěry kombinovaný kurz - Následné vzdělávání 2021
NV-SUV-K-04316

Kontaktujte mě