Certifikáty
PFP-ELE TE - PFP Test - Komplet
PFP-ELE-20210091
PFP - Poradce finančního plánování
20210117
EFA - European Financial Advisor
CZ 2022 - 705
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2022- 1889
Profil na LinkedIn linkedin.com/in/adam-dvořák-721479210

Kontaktujte mě