Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2020/EFA™ - 637
Mobilní telefon +420 734 488 838
Místo narození Praha

Kontaktujte mě