Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
PFP-ELE TE - Komplet (PFP-ELE-20200038)
PFP-ELE-20200038
PFP - Poradce finančního plánování
PFP-20200040
IČO 01570382
Společnost Explicit Invest, s.r.o.
Telefon +420 730 820 075
Webová stránka http://www.obrazkovahypoteka.cz
Adresa
Zlín

Kontaktujte mě