STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
PFP-ELE TE - Komplet (PFP-ELE-20200044)
PFP-ELE-20200044
PFP - Poradce finančního plánování
20200079
EFA - European Financial Advisor
CZ 2021 663
Společnost EXPLICIT INVEST, s.r.o.
Mobilní telefon +420 724 514 961
Webová stránka http://www.explicitinvest.cz
Adresa
Dlouhá 5617
Zlín
76001
Datum narození 22. 10. 1989

Kontaktujte mě