Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2020/EFA™ - 18
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 967
Společnost FinGO.sk
Mobilní telefon +421 904 007 697
Webová stránka https://www.martindubovansky.sk
Profil na LinkedIn https://www.linkedin.com/in/martin-dubovansky

Kontaktujte mě