Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
ZPKT-IV - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
2016/IV - 9
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2017/€FA™ - 354
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2017-02474
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201811909
ZDPZ_KAT-8 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VIII - Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů
ZDPZ-VIII-2021-01327
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 659
NV-SUV-S - Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení - Následné vzdělávání 2021
NV-SUV-S-02970
Společnost EFAWAY
Mobilní telefon +420 777 082 515

Kontaktujte mě