Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
ZPKT_OCP - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Souhrná zkouška)
ZPKT/OCP-2020-00610
EFP - European Financial Planner
EFPA CZ/2020/EFP - 47
IČO 28224981
Společnost Aisa International s.r.o
Mobilní telefon +420 721 602 696
Adresa
Stitneho
Praha
13000
Profil na LinkedIn https://www.linkedin.com/in/christopherleanapfs/
Místo narození Liverpool
Chartered Financial Planner (CII UK). Qualified for Securities in Cyprus though CySEC.

Kontaktujte mě