Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
PFP-ELE TE - PFP Test - Komplet
PFP-ELE-20200075
PFP - Poradce finančního plánování
PFP-20200065
Místo narození Praha

Kontaktujte mě