STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
PFP-ELE TE - PFP Test - Komplet
PFP-ELE-20200075
PFP - Poradce finančního plánování
20200106

Kontaktujte mě