Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2019/EFA™ - 16
Mobilní telefon +421 907 645 501
Adresa
Nitra

Kontaktujte mě