Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201815858
PFP-ELE TE - Komplet (PFP-ELE-20200043)
PFP-ELE-20200043
PFP - Poradce finančního plánování
PFP-20200042

Kontaktujte mě