Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
PFP - Poradce finančního plánování
20190004
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2019/EFA™ - 570
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 941

Kontaktujte mě