Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
ZPKT_ČP_IZ - Základní kurz k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu
ZPKT-CP-IZ-01600
PFP-ELE TE - PFP Test - Komplet
PFP-ELE-20200071
PFP - Poradce finančního plánování
PFP-20200069

Kontaktujte mě