STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2018-07135
ZPKT_ČP_IZ - Základní kurz k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu
ZPKT-CP-IZ-01674
PFP-ELE TE - PFP Test - Komplet
PFP-ELE-20200070
PFP - Poradce finančního plánování
20200104

Kontaktujte mě