Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2016/€FA™ - 319
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20172332
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201815219
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2018-08947
ZDPZ_KAT-8 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VIII - Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů
ZDPZ-VIII-2020-00885
NAVPOJ-ŽIV - Občanský majetek, občanská odpovědnost, cestovní pojištění
ZDPZ-VZDEL/ZIV-02815
NAVPOJ-ŽIV - Životní pojištění
ZDPZ-VZDEL/ZIV-02816
NAVPOJ-MV - Pojištění motorových vozidel - retail
ZDPZ-VZDEL/MV-03260
NAVPOJ-PR - Pojištění odpovědnosti za újmu
ZDPZ-VZDEL/PR-00435
NAVPOJ-NPO - Pojištění technických rizik
ZDPZ-VZDEL/NEPO-02255
NAVPOJ-PR - Řešení škod samostatným zprostředkovatelem
ZDPZ-VZDEL/PR-00441
NAVPOJ-NPO - Pojištění přerušení provozu
ZDPZ-VZDEL/NEPO-02265
NAVPOJ-NPO - Pojištění majetku podnikatelů
ZDPZ-VZDEL/NEPO-02274
NAVPOJ-NPO - Pojištění kybernetických rizik - CYBER
ZDPZ-VZDEL/NEPO-02276
NAVPOJ-NPO - Zemědělské pojištění
ZDPZ-VZDEL/NEPO-02280
NAVPOJ-PR - Legislativa a compliance
ZDPZ-VZDEL/PR-00448
NAVPOJ-MV - Právní desatero při dopravní nehodě
ZDPZ-VZDEL/MV-03329
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 626
POJIŠTĚNÍ
24.9.2020
Společnost ALFA Finance s.r.o
Telefon +420 731 446 380
Webová stránka www.alfafinance.cz
Adresa
Domažlice

Kontaktujte mě