Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2016/€FA™ - 300
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20172331
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201813825
NAVPOJ-ŽIV - To nejdůležitější ze životního pojištění
ZDPZ-VZDEL/ZIV-00922
NAVPOJ-ŽIV - Vznik, zánik a výluky v životním pojištění
ZDPZ-VZDEL/ZIV-00923
NAVPOJ-ŽIV - Pojistné částky v životním pojištění
ZDPZ-VZDEL/ZIV-00924
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 580
POJIŠTĚNÍ
16.10.2020
Společnost ALFA Finance, s.r.o.
Mobilní telefon +420 602 410 009
Adresa
Plzeň

Kontaktujte mě