Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2016/€FA™ - 279
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201815076
EFP - European Financial Planner
EFPA CZ/2018/EFP - 13
ZPKT_OCP - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Souhrná zkouška)
ZPKT/OCP-2018-00109
ZDPZ_KAT-9 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. IX - Souhrnná zkouška na pojištění
ZDPZ-IX-2020-02134
Mobilní telefon +420 732 544 249

Kontaktujte mě