STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
PFP-ELE TE - Komplet (PFP-ELE-20200042)
PFP-ELE-20200042
PFP - Poradce finančního plánování
20200084

Kontaktujte mě