Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2016/€FA™ - 283
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20171232
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2017-04946
ZPKT_OCP - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Souhrná zkouška)
ZPKT/OCP-2018-00092
EFP - European Financial Planner
EFPA CZ/2018/EFP - 15
ZPKT_ČP_IZ - Základní kurz k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu
ZPKT-CP-IZ-01682
ZDPZ_KAT-9 - Zkouška podle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. IX - Souhrnná zkouška na pojištění (ZDPZ-IX-2020-00076)
ZDPZ-IX-2020-00076
IČO 46728341
Společnost 4fin
Mobilní telefon +420 775 660 087
Datum narození 24. 9. 1979

Kontaktujte mě