Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2015/€FA™ - 234
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2017-03038
ZPKT_IZ - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Investiční zprostředkovatel)
ZPKT/IZ-2018-00111
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201815662
ZDPZ_KAT-7 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VII - Živ. poj. a neživ. obč. poj. (ZDPZ-VII-2020-00220)
ZDPZ-VII-2020-00220
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 409

Kontaktujte mě