Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2015/€FA™ - 239
ZPKT_IZ - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Investiční zprostředkovatel)
ZPKT/IZ-2018-00245
ZDPZ_KAT-7 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VII - Živ. poj. a neživ. obč. poj. (ZDPZ-VII-2019-00005)
ZDPZ-VII-2019-00005
Mobilní telefon +420 777 820 080
Webová stránka http://financehb.cz
Adresa
Dolní 132
Havlíčkův Brod
58001
Profil na LinkedIn https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAIAAAufsNMBnQ3Xp5b3u5YgeDppQZqeFvIgtJo&trk=nav_responsive_tab_profile_pic

Kontaktujte mě