STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2018-05734
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201812277
PFP - Poradce finančního plánování
20180006

Kontaktujte mě