STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20173560
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201811681
PFP-ELE TE - Komplet (PFP-ELE-20200037)
PFP-ELE-20200037
PFP - Poradce finančního plánování
PFP-20200044
Společnost Sab Servis s.r.o.
Telefon +420 773 141 601
Webová stránka http://www.petrvasik.cz
Úvěry - spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení a na bydlení - ČBA - CERTIFIKACE 5056628041804 . PPZ - podřízený pojišťovací zprostředkovatel 208571PPZ

Kontaktujte mě