STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20173562
PFP-ELE TE - Komplet (PFP-ELE-20200039)
PFP-ELE-20200039
PFP - Poradce finančního plánování
20200076
Místo narození Zlín

Kontaktujte mě