STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20173623
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2018-06046
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201815430
ZDPZ_KAT-8 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VIII - Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (ZDPZ-VIII-2020-00555)
ZDPZ-VIII-2020-00555
PFP-ELE TE - PFP Test - Komplet
PFP-ELE-20210106
PFP - Poradce finančního plánování
PFP 20210132
Datum narození 21. 6. 1995

Kontaktujte mě