Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20172611
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201812566
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2018-07030
ZPKT_ČP_IZ - Základní kurz k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu
ZPKT-CP-IZ-01515
PFP-ELE TE - Komplet (PFP-ELE-20190013)
PFP-ELE-20190013
PFP - Poradce finančního plánování
PFP-20190024

Kontaktujte mě