STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20183735
ZPKT_ČP_IZ - Základní kurz k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu
ZPKT-CP-IZ-01758
NV-SUV-K - Spotřebitelské úvěry kombinovaný kurz - Následné vzdělávání 2020 (NV-SUV-K-00800)
NV-SUV-K-00800
NV INV-I - Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - Následné vzdělávání 2020 (NV-INV-IZZ-00655)
NV-INV-IZZ-00655
PFP-ELE TE - Komplet (PFP-ELE-20200064)
PFP-ELE-20200064
PFP - Poradce finančního plánování
20200097
NV-ZPKT-KOMPLET - Následné vzdělávání ZPKT - komplet
NV-ZPKT-KOMPLET/2021- 2817
NV INV-I - Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - NV 2021
NV-INV-IZZ-02056
NV-ZSU-KOMPLET - Následné vzdělávání ZSÚ - komplet
NV-ZSU-KOMPLET/2021- 2774
NV-SUV-K - Spotřebitelské úvěry kombinovaný kurz - Následné vzdělávání 2021
NV-SUV-K-02818
ÚVĚRY
6.11.2018

Kontaktujte mě