Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20172257
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2018/EFA™ - 477
ZPKT_ČP_IZ - Základní kurz k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu
ZPKT-CP-IZ-01943
NV-SUV-K - Spotřebitelské úvěry kombinovaný kurz - Následné vzdělávání 2020 (NV-SUV-K-00320)
NV-SUV-K-00320
NV INV-I - Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - Následné vzdělávání 2020 (NV-INV-IZZ-00360)
NV-INV-IZZ-00360
NV-ZSU-KOMPLET - Následné vzdělávání ZSÚ - komplet
NV-ZSU-KOMPLET/2020- 2062
NV-SUV-K - Spotřebitelské úvěry kombinovaný kurz - Následné vzdělávání 2021
NV-SUV-K-02607
NV-ZPKT-KOMPLET - Následné vzdělávání ZPKT - komplet
NV-ZPKT-KOMPLET/2020- 1847
NV INV-I - Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - NV 2021
NV-INV-IZZ-01976
ÚVĚRY
6.11.2018
Společnost Fincentrum
Mobilní telefon +420 723 241 927
Adresa
Hybešova 6
Olomouc

Kontaktujte mě