STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20171874
ZPKT_ČP_IZ - Základní kurz k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu
ZPKT-CP-IZ-02308
NV INV-I - Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - Následné vzdělávání 2020 (NV-INV-IZZ-00618)
NV-INV-IZZ-00618
NV-SUV-K - Spotřebitelské úvěry kombinovaný kurz - Následné vzdělávání 2020 (NV-SUV-K-00889)
NV-SUV-K-00889
PFP - Poradce finančního plánování
20200099

Kontaktujte mě