Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20172144
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2018/EFA™ - 513
ZDPZ_KAT-8 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VIII - Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů
ZDPZ-VIII-2021-02546
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 857
Mobilní telefon +420 774 058 650
Webová stránka http://www.michalkupa.cz
Profil na LinkedIn http://www.linkedin.com/in/michalkupa
Datum narození 26. 3. 1983

Kontaktujte mě