Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20172914
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2018/EFA™ - 470
IČO 75627850
Společnost Froglet, s.r.o.
Mobilní telefon +420 728 518 554
Adresa
Masarykovo náměstí 8/24
Kyjov
69701

Kontaktujte mě