Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2018/EFA™ - 5
Společnost OVB Allfinanz Slovensko a. s.
Mobilní telefon +421 908 518 931
Adresa
Petra Pázmaňa 2367/17A
Šaľa
927 01
Datum narození 13. 4. 1987

Kontaktujte mě