STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2018/EFA™ - 5
Společnost OVB Allfinanz Slovensko a. s.
Mobilní telefon +421 908 518 931
Webová stránka http://www.ovb.sk
Adresa
Petra Pázmaňa 2367/17A
Šaľa
927 01
Profil na LinkedIn https://www.linkedin.com/in/tomashulala/
Datum narození 13. 4. 1987

Kontaktujte mě