Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2017/€FA™ - 462
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20172205
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2017-05101
ZPKT_ČP_IZ - Základní kurz k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu
ZPKT-CP-IZ-02174
ZDPZ_KAT-7 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VII - Živ. poj. a neživ. obč. poj. (ZDPZ-VII-2020-00070)
ZDPZ-VII-2020-00070
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
202017903
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 798
ZDPZ_KAT-4 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. IV - Neživotní pojištění podnikatelů
ZDPZ-IV-2021-00343

Kontaktujte mě