Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2014/€FA™ - 159
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20171721
ZDPZ_KAT-8 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VIII - Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (ZDPZ-VIII-2019-00012)
ZDPZ-VIII-2019-00012
Společnost Štěpán Chroustovský
Webová stránka http://www.financniporadce.eu

Kontaktujte mě