Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2017/€FA™ - 392
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20173451
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2018-06164
Datum narození 13. 1. 1984
Místo narození Olomouc

Kontaktujte mě