Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2017/€FA™ - 398
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20183837
ZPKT_OCP - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Souhrná zkouška)
ZPKT/OCP-2018-00006
EFP - European Financial Planner
EFPA CZ/2018/EFP - 21
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2021- 1216

Kontaktujte mě