Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2017/€FA™ - 405
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2017-03627
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20172928
ZDPZ_KAT-8 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VIII - Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (ZDPZ-VIII-2020-00085)
ZDPZ-VIII-2020-00085
NV INV-I - Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - Následné vzdělávání 2020
NV-INV-IZZ-01915
Místo narození Uherské Hradiště

Kontaktujte mě