Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2014/€FA™ - 152
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2017-02890
ZPKT-IV - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
2017/IV - 51
EFP - European Financial Planner
EFPA CZ/2018/EFP - 8
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201816258
Společnost EFAWAY s.r.o.
Mobilní telefon +420 774 321 144
Certifikovaný evropský finanční poradce EFPA Česká republika - EFP (European Financial Planner)

Kontaktujte mě